Patrzymy w przyszłość – wywiad
18 czerwca 2018
Oświadczenie dotyczące działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
16 marca 2020
Patrzymy w przyszłość – wywiad
18 czerwca 2018
Oświadczenie dotyczące działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
16 marca 2020

Plan Połączenia z dnia 31.12.2019 r.

Oceń artykuł
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Na podstawie art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu, wpisana w Rzeczypospolitej Polskiej do rejestru przedsiębiorców Krajowej Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167, niniejszym ogłasza i podaje bezpłatnie do publicznej wiadomości transgraniczny plan połączenia spółek, przyjęty przez zarządy łączących się spółek w dniu 31 grudnia 2019 r., przewidujący połączenie Thermoplast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu, wpisanej w Rzeczypospolitej Polskiej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167 i Thermoplast Plus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu, wpisanej w Rzeczypospolitej Polskiej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 795626 oraz Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu, wpisanej w Wielkim Księstwie Luksemburga do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729, poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich w/w spółek na nowo zawiązaną spółkę pod firmą Thermoplast Super Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu, w zamian za akcje tej spółki, którą przypadną dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi i wspólnikowi w/w spółek.

↓