KARIERA

linia_pomarancz

THERMOPLAST JEST INNOWACYJNĄ, DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ FIRMĄ,
KTÓRA ODPOWIEDZIALNIE LOKUJE POTENCJAŁ KAŻDEGO PRACOWNIKA.
pasek_pion
W firmie Thermoplast Permanent Development S.A. wierzymy, że zmotywowana, kompetentna i wykwalifikowana kadra to klucz do sukcesu.

Kontynuujemy politykę opartą na dostarczaniu naszym pracownikom specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, wierząc, że rozwój kadry to ważna inicjatywa wpływająca na osiąganie sukcesów firmowych i indywidualnych.

Systematycznie realizujemy kolejne zadania w ramach procesu wdrażania polityki personalnej, opartej o najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

NOWOCZESNE METODY
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

linia_pomarancz

kariera_001
Thermoplast Permanent Development S.A. wdraża
kompleksowy program zarządzania procesem produkcyjnym, oparty o koncepcję Lean Manufacturing.
kariera_002
We wszystkich działach przedsiębiorstwa
wdrażane są i obowiązują zasady 5S.
kariera_003
Duży nacisk został położony na systematy-
czne skracanie czasów przezbrojeń według
metodologii SMED.
kariera_005
Uruchomiliśmy program sugestii Kaizen,
poprzez który daliśmy wszystkim pracownikom
możliwość zgłaszania wniosków doskonalących.
kariera_007
Dzięki realizowanemu programowi szkoleń
zdecydowanie wzrasta poziom wiedzy całej
załogi w zakresie nowoczesnej organizacji
przedsiębiorstwa.
kariera_004
Dajemy naszym pracownikom możliwość
wykonywanie zadań w oparciu o najnowsze
rozwiązania systemowe np. CRM, ERP

oraz specjalistyczne oprogramowanie do
projektowania narzędzi i urządzeń.

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM FIRMY THERMOPLAST
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO: