PROJEKTY UNIJNEPrzedsiębiorstwo Thermoplast Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ,,Wdrożenie proekologicznej technologii zagospodarowania odpadów w procesie produkcji wysokiej jakości modyfikowanego węgla pirolitycznego Carbon Black”.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie technologii objętej zgłoszeniem patentowym P.411170 (nazwa wynalazku: Reaktor pirolityczny) w działalności gospodarczej firmy Thermoplast.

Efekt projektu: Wnioskodawca planuje wdrożenie technologii objętej zgłoszeniem patentowym P.411170 w formie rozpoczęcia produkcji Carbon Black w innowacyjnym procesie produkcyjnym. Sprzedaż Carbon Black w pierwszej kolejności będzie odbywać się na terytorium RP, a następnie zostanie rozszerzona na rynek europejski.
Wartość projektu: 5 884 320,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 913 600,00 PLN

Thermoplast Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów polimerowych o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji uszczelek stosowanych w bramach garażowych" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poszerzenie działalności Spółki poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu i wejście na nowy rynek - polski i europejski rynek uszczelek do bram garażowych.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty tanich w produkcji uszczelek do bram garażowych o cechach:
• Odporność na przenikanie wody
• Odporność na przenikanie powietrza
• Izolacyjność akustyczna
• Odporność na działanie promieniowania UV
• Odporność na działanie ozonu zawartego w powietrzu
• Odporność chemiczna w kontakcie z różnymi rodzajami lakierów i olejów
• Niezmienność kolorów przez cały czas ich użytkowania
• Zachowanie większości z wyżej wymienionych cech w szerokim zakresie temperatur
• Stabilność wymiarów elementów wykonanych z zaproponowanych materiałów
• Zachowanie trwałości parametrów fizyko-chemicznych materiału w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych.

Korzyści z wdrożenia wyrażą się w szczególności zyskaniem przewagi konkurencyjnej na rynku polskim i międzynarodowym
Wartość projektu: 157 809.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 89 810.00 PLN

↓