17 lutego 2017

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO RPO WM Firma Thermoplast sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację […]
2 lutego 2017

Ogólne warunki…

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy THERMOPLAST Spółka z o.o.
↓