ZAPYTANIA OFERTOWE

Dobre zapytanie daje szybką, pożądaną, konkretną odpowiedź!

I wiedzę o tym, jak kupują Państwa konkurenci.

Prosimy o wypełnienie najważniejszymi danymi naszego formularza zapytania ofertowego, wraz ze wszystkimi Państwa wyobrażeniami, związanymi z profilem. Nasz formularz ma za zadanie pomóc Państwu w szybkim otrzymaniu konkretnej, dobrej oferty.

Im bardziej konkretne będzie Państwa zapytanie, tym mniej będzie pytań z naszej strony i tym szybciej otrzymają Państwa żądaną ofertę.

Prosimy, by zainwestowali Państwo wraz ze swoimi pracownikami kilka minut w zapytanie ofertowe, aby umożliwić nam stworzenie dla Państwa odpowiedniej oferty. Wszystko to służy udzieleniu Państwu informacji i powinno przynieść korzyści! Może też być podstawa do dalszych kroków.

Dziękujemy za zrozumienie i poświęcenie kilku minut Państwa cennego czasu!

Fritz Erlach
Współpraca międzynarodowa


FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Prosimy o podanie Państwa wymagań za pomocą poniższego formularza zapytania ofertowego tak dokładnie, jak jest to możliwe.
Nazwisko (wymagane)
Firma
Branża
Kraj (wymagane)
Adres e-mail (wymagany)
Nr telefonu z nr kierunkowym (wymagane)
Dane profilu
Nazwa profilu Thermoplast (jeśli znana)
Zapotrzebowanie roczne z ostatnich 12 miesięcy
Szacowane zapotrzebowanie w kolejnych 12 miesiącach
Jak długo profil ma być stosowany?
Zastosowanie profilu
Zakres temperatur użytkowania (od - do)
Preferowany materiał
Czy profil jest produktem końcowym czy będzie dalej przetwarzany? W jaki sposób?
Inne wymagania (np. tolerancje, wykończenia powierzchni, reakcja na ogień, odporność chemiczna, ...) oraz dalsze informacje
Czy profil poddawany jest szczególnym obciążeniom? Jeśli tak, to jakim?"

Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3
↓