Ekologia

ekologia Tworząc długofalową strategię Zarząd firmy szczególną uwagę poświęca na zachowanie czystego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, a także odpowiedzialnego korzystania z jego zasobów. Thermoplast jest jednym z pierwszych w Polsce producentów profili z PCV bez użycia kadmu.
Dysponujemy oczyszczalnią ścieków, wielostopniowymi filtrami powietrza oraz systemem recyclingu pozwalającym na 100% wykorzystanie odpadów z PCV.

Thermoplast jest producentem profili z tworzyw sztucznych z materiałów spełniających wymagania higieniczne, potwierdzone atestami oraz europejskie dyrektywy ograniczające stosowanie substancji niebezpiecznych i wpływających na ochronę zdrowia i środowiska. Materiały te gwarantują długi czas eksploatacji a jednocześnie w ich produkcji potrzeba mniejszych nakładów energii.

Firma Termoplast jest odpowiedzialna za środowisko, a zakład stosuję politykę produkcji przyjaznej naturze. Z procesu produkcyjnego wykluczyliśmy niebezpieczne substancje, a w zakładzie zainstalowane są nowoczesne systemy odpowietrzania i działa system nadzoru nad wszystkimi odpadami produkcyjnymi.