Regulamin konkursu plastycznego
3 kwietnia 2017

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu POIR.02.01.00-00-0302/16-00

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu POIR.02.01.00-00-0302/16-00

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego w firmie Thermoplast Sp. z o.o. dla potrzeb branży tworzyw sztucznych – badania mechaniczne i wytrzymałościowe materiałów wysokotemperaturowych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Integralny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

↓