Ogólne warunki…
2 lutego 2017
Regulamin konkursu plastycznego
3 kwietnia 2017

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO RPO WM Firma Thermoplast sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi w zakresie: „Usługa doradcza w zakresie prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.”

Oferty składać można w terminie: 17.02.2017 r. – 24.02.2017 r.

Wzór oferty – plik DOCX

↓